انجمن واردکنندگان برنج وابسته به اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی ایران (تأسیس 1392/05/21)
 

تجارت فرایندی نظام یافته  است که اساسی ترین ویژگی آن کار گروهی است پیوند توانایی ها،اندیشه ها و نو آوری ها همراه با نیروی انسانی ماهر می تواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای امروز و فردای جوامع باشد.بازرگانان در کشور در فرایند تجارت وظیفه خطیری بر عهده دارند به طور که ضمن هماهنگ ساختن عوامل تجارت می بایست فرهنگ  تجارت مبتنی بر تجربیات،علم روز، روابط بین الملل را اشاعه دهندو زمینه های مناسبی برای همفکری ،بروز خلاقیت ،بهره مندی مطلوب از صاحبان این حرفه را به وجودآورند.
همچنین باید با تبادل دانش و تجربه و رهیافت های علمی و عملی متکی بر شناخت جامعه  و گفتگو و تبادل  اطلاعات با همدیگر،زمینه ساز پیشرفت و توسعه تجارت باشند.
وارد کنندگان برنج به عنوان متخصصین واردات  یکی از اقلام اساسی، در راه رسیدن ایران به رتبه ایده ال در تجارت جهانی می توانند نقش کلیدی ایفا نمایند و در تعیین سرنوشت حرفه ای خود فعالانه ظاهر شوند.
بدلیل اهمیت محصول برنج در سبد خانوار و استراتژی بودن آن حوزه تصمیم گیرندگان حاکمیتی در این بخش از یک یا دو وزارتخانه فراتر رفته و عملا چندین بخش وسیعی از حاکمیت را درگیر مباحث واردات،نظارت عمومی و تخصصی میکنند بطوریکه عملا وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت،جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارائی، بانک مرکزی،راه و شهر سازی، استاندارد و... در امر سیاست گزاری در این حوزه ایفای نقش می کنند.
انجمن واردکنندگان برنج ایران با  با هدف اصلی تاثیربر  سیاستهای  واردات برنج در کشور  تشکیل شده است .انجام پروژه های بررسی کیفیت و تنوع برنج های وارداتی و تعیین ارزش واقعی آن بر اساس اطلاعات بروز  بازار های بین المللی و همچنین تعامل با همه سازمان های دولتی ، نهادها که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به صنعت واردات برنج هستند  در حوزه کار این انجمن قرار دارد .
انجمن وارد کنندگان برنج  تنها مرجع و تشکل بخش خصوصی در ایران است. این انجمن نه تنها به دولت ، بلکه به  صادرکنندگان خارجی و اتحادیه های صنفی خارجی مشاوره می دهد. انجمن شامل شرکت های ایرانی بزرگ و با سا بقه در امر واردات  است که با صادرکنندگان عمده برنج در خارج از کشورارتباط دارند.. انجمن به طور غیر مستقیم به ترویج و بهبود کسب و کار واردات برنج در سراسرکشور و  بازار جهانی و در نتیجه تسهیل رشد صنعت برنج کمک مینماید.
یکی از اهداف انجمن تلاش در ترویج واردات  برنج  با کیفیت از بازارهای  بین المللی ، از طریق شرکت در جلسات مختلف ، اجلاسها ، کنفرانس ها و رخ داد هایی  مانند نمایشگاه مواد غذایی در سراسر جهان است انجمن نیزبا برگزاری سمینارهای تخصصی در  ایجاد فرصت های کسب و کار درواردات  برنج و سایر موضوعات مشابه  همکاری های لازم را به عمل می آورد و به دنبال ایجاد یک بازار سالم در تأمین کالای اساسی سبد خانوار ایرانی می باشد.

 

 "جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید